Telefon+420 602 702 999

Kvalitní služby v oblasti nakládání
s odpady!

Novinky

 • Zavřeno 28.10.2016 a 29.10.2016
  27 / 10 / 2016
  V pátek 28.10.2016 a v sobotu 29.10.2016 bude ZAVŘENO na obou provozovnách
  Číst celé
  Zavřeno 28.10.2016 a 29.10.2016
  27 / 10 / 2016

  V pátek 28.10.2016 a v sobotu 29.10.2016 bude ZAVŘENO na obou provozovnách


 • Celozávodní dovolená - Mikulov
  8 / 7 / 2016
  Na přelomu srpna a září bude na provozovně Mikulov zavřeno.Provozovna Břeclav bude otevřena. 29.8.2016 - 4.9.2016 - ZAVŘENO na provozovně Mikulov
  Číst celé
  Celozávodní dovolená - Mikulov
  8 / 7 / 2016

  Na přelomu srpna a září bude na provozovně Mikulov zavřeno.Provozovna Břeclav bude otevřena.

  29.8.2016 - 4.9.2016 - ZAVŘENO na provozovně Mikulov


 • Ceny letí vzhůru
  11 / 4 / 2016
  Zvedli jsme výkupní ceny železa o 30%, ale pozor jen dočasně.  
  Číst celé
  Ceny letí vzhůru
  11 / 4 / 2016

  Zvedli jsme výkupní ceny železa o 30%, ale pozor jen dočasně.

   


 • Likvidace autovraků
  22 / 2 / 2016
  Vážení zákazníci,  zahajili jsme pro Vás možnost ekologické likvidace autovraků na provozovně Břeclav.  Vyřízení dokladů ihned při odevzdání. Motivační poplatek - bližší informace na tel. +420…
  Číst celé
  Likvidace autovraků
  22 / 2 / 2016

  Vážení zákazníci, 

  zahajili jsme pro Vás možnost ekologické likvidace autovraků na provozovně Břeclav. 

  Vyřízení dokladů ihned při odevzdání.

  Motivační poplatek - bližší informace na tel. +420 602 702 999


 • Ohlašovací povinnost v roce 2016
  29 / 1 / 2016
    Termíny ohlašovacích povinností v roce 2016 Hlášení o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016 Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o…
  Číst celé
  Ohlašovací povinnost v roce 2016
  29 / 1 / 2016

   

  Termíny ohlašovacích povinností v roce 2016
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016
  Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016
  Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016
  Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech 31.3.2016
  Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu 31.3.2016
  Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a akumulátorů za uplynulý kalendářní rok 31.3.2016
  Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok 31.3.2016
  Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

  od 1.1.2016

  Ohlášení souhrnné provozní evidence 31.3.2016
  Podání poplatkového přiznání 31.3.2016
  Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů 31.3.2016
  Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) 31.3.2016
  Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. dle rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Odběr podzemní vody 31.1.2016
  Odběr povrchové vody 31.1.2016
  Vypouštěné vody 31.1.2016
  Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody 31.1.2016
  Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) 15.10.2016/
  15.2.2016
  Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění 15.10.2016/
  15.2.2016
  Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování 31.3.2016
  Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 15.2.2016
     

   


 • Výkup papíru
  7 / 11 / 2015
  Vážení zákazníci, zahájili jsme pro Vás výkup papíru na provozovně Břeclav. Jedná se o papír směsný a to noviny, časopisy, letáky, potištěný papír, knihy bez tvrdých desek, apod., a d…
  Číst celé
  Výkup papíru
  7 / 11 / 2015

  Vážení zákazníci,

  zahájili jsme pro Vás výkup papíru na provozovně Břeclav. Jedná se o papír směsný a to noviny, časopisy, letáky, potištěný papír, knihy bez tvrdých desek, apod., a dále papírovou lepenku.

  Papír musí být neznečištěný a suchý v ideálním případě svázaný, nesmí být mastný a obsahovat kopírovací papír a kovy. 

  Platba za papír probíhá v hotovosti a hmotnost je zaokrouhlena na celé kg.


 • Prověřená společnost 2015
  1 / 10 / 2015
  Právě jsme obdrželi certifikát Prověřená společnost 2015.   
  Číst celé
  Prověřená společnost 2015
  1 / 10 / 2015

  Právě jsme obdrželi certifikát Prověřená společnost 2015. 

   


 • Výkup autobaterií
  3 / 8 / 2015
  Zahajujeme výkup autobaterií od 16.3.2015.
  Číst celé
  Výkup autobaterií
  3 / 8 / 2015

  Zahajujeme výkup autobaterií od 16.3.2015.


 • O firmĕ
  22 / 6 / 2015
  Společnost SH ŠROT spol s r.o. byla založena v roce 2001 a svoji činnost, při které se zabývá nakládání s odpady v oblasti druhotných surovin zahájila svůj provoz v Mikulově na Moravě v roce 2006. V roce 2013 jsme otevřeli novou pobočku…
  Číst celé
  O firmĕ
  22 / 6 / 2015

  Společnost SH ŠROT spol s r.o. byla založena v roce 2001 a svoji činnost, při které se zabývá nakládání s odpady v oblasti druhotných surovin zahájila svůj provoz v Mikulově na Moravě v roce 2006. V roce 2013 jsme otevřeli novou pobočku v Břeclavi, na které jsme v roce 2015 zahájili výkup papíru, ekologickou likvidaci autovraků a mnoha dalších odpadů.
Copyright 2015 Shsrot.cz