Telefon+420 602 702 999

Kvalitní služby v oblasti nakládání
s odpady!

Novinky

 • Volné pracovní místo Břeclav
  18 / 8 / 2017
  Číst celé
  Volné pracovní místo Břeclav
  18 / 8 / 2017


 • od 28.8.2017 do 3.9.2017 bude provozovna MIKULOV uzavřena z důvodu celozávodní dovolené.
  5 / 7 / 2017
  Vážení zákazníci,    od 28.8.2017 do 3.9.2017 bude provozovna MIKULOV uzavřena z důvodu celozávodní dovolené. Provozovna Břeclav bude otevřena.
  Číst celé
  od 28.8.2017 do 3.9.2017 bude provozovna MIKULOV uzavřena z důvodu celozávodní dovolené.
  5 / 7 / 2017

  Vážení zákazníci, 

   

  od 28.8.2017 do 3.9.2017 bude provozovna MIKULOV uzavřena z důvodu celozávodní dovolené. Provozovna Břeclav bude otevřena.


 • Daruj krev s námi a s ROCK MAXem
  4 / 6 / 2017
  Přijďte darovat krev do Nemocnice Břeclav s námi a rádiem ROCK MAX v úterý 6.6.2017.  http://www.rockmax.cz/2017/upiri-tyden-aneb-daruj-krev-s-rock-maxem/
  Číst celé
  Daruj krev s námi a s ROCK MAXem
  4 / 6 / 2017

  Přijďte darovat krev do Nemocnice Břeclav s námi a rádiem ROCK MAX v úterý 6.6.2017. 

  http://www.rockmax.cz/2017/upiri-tyden-aneb-daruj-krev-s-rock-maxem/


 • Velikonoční svátky -otevírací doba
  7 / 4 / 2017
  Velikonoce Od 14.4.2017 do 17.4.2017 zavřeno V úterý 18.4.2017 opět otevřeno  Přejeme Vám krásné svátky 
  Číst celé
  Velikonoční svátky -otevírací doba
  7 / 4 / 2017

  Velikonoce

  Od 14.4.2017 do 17.4.2017 zavřeno

  V úterý 18.4.2017 opět otevřeno

   Přejeme Vám krásné svátky 


 • Vánoční svátky - otevírací doba
  20 / 12 / 2016
  Od 21.12.2016 do 4.1.2017 máme zavřeno na obou provozovnách. Otevřeno opět 5.1.2017.  
  Číst celé
  Vánoční svátky - otevírací doba
  20 / 12 / 2016

  Od 21.12.2016 do 4.1.2017 máme zavřeno na obou provozovnách. Otevřeno opět 5.1.2017.

   


 • Zavřeno 28.10.2016 a 29.10.2016
  27 / 10 / 2016
  V pátek 28.10.2016 a v sobotu 29.10.2016 bude ZAVŘENO na obou provozovnách
  Číst celé
  Zavřeno 28.10.2016 a 29.10.2016
  27 / 10 / 2016

  V pátek 28.10.2016 a v sobotu 29.10.2016 bude ZAVŘENO na obou provozovnách


 • Celozávodní dovolená - Mikulov
  8 / 7 / 2016
  Na přelomu srpna a září bude na provozovně Mikulov zavřeno.Provozovna Břeclav bude otevřena. 29.8.2016 - 4.9.2016 - ZAVŘENO na provozovně Mikulov
  Číst celé
  Celozávodní dovolená - Mikulov
  8 / 7 / 2016

  Na přelomu srpna a září bude na provozovně Mikulov zavřeno.Provozovna Břeclav bude otevřena.

  29.8.2016 - 4.9.2016 - ZAVŘENO na provozovně Mikulov


 • Ceny letí vzhůru
  11 / 4 / 2016
  Zvedli jsme výkupní ceny železa o 30%, ale pozor jen dočasně.  
  Číst celé
  Ceny letí vzhůru
  11 / 4 / 2016

  Zvedli jsme výkupní ceny železa o 30%, ale pozor jen dočasně.

   


 • Likvidace autovraků
  22 / 2 / 2016
  Vážení zákazníci,  zahajili jsme pro Vás možnost ekologické likvidace autovraků na provozovně Břeclav.  Vyřízení dokladů ihned při odevzdání. Motivační poplatek - bližší informace na tel. +420…
  Číst celé
  Likvidace autovraků
  22 / 2 / 2016

  Vážení zákazníci, 

  zahajili jsme pro Vás možnost ekologické likvidace autovraků na provozovně Břeclav. 

  Vyřízení dokladů ihned při odevzdání.

  Motivační poplatek - bližší informace na tel. +420 602 702 999


 • Ohlašovací povinnost v roce 2016
  29 / 1 / 2016
    Termíny ohlašovacích povinností v roce 2016 Hlášení o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016 Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o…
  Číst celé
  Ohlašovací povinnost v roce 2016
  29 / 1 / 2016

   

  Termíny ohlašovacích povinností v roce 2016
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016
  Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016
  Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady 15.2.2016
  Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech 31.3.2016
  Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu 31.3.2016
  Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a akumulátorů za uplynulý kalendářní rok 31.3.2016
  Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok 31.3.2016
  Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

  od 1.1.2016

  Ohlášení souhrnné provozní evidence 31.3.2016
  Podání poplatkového přiznání 31.3.2016
  Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů 31.3.2016
  Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) 31.3.2016
  Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. dle rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Odběr podzemní vody 31.1.2016
  Odběr povrchové vody 31.1.2016
  Vypouštěné vody 31.1.2016
  Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody 31.1.2016
  Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) 15.10.2016/
  15.2.2016
  Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění 15.10.2016/
  15.2.2016
  Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování 31.3.2016
  Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 15.2.2016
     

   
Copyright 2015 Shsrot.cz